Hexacon

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor sollicitanten

Hexacon Structures BV hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Hoe wij dit doen leggen wij uit in deze privacyverklaring. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens en sollicitatie worden verwerkt door Hexacon Structures BV. Je gegevens worden tijdelijke opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Hexacon Structures BV. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hexacon Structures BV verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s. Dit gebeurt o.a. via de werken-bij website van Hexacon Structures BV  met URL [www.werkenbijhexacon.eu] of via een direct mail naar een e-mailadres van Hexacon Structures BV.

Hexacon Structures BV verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn. Contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taalkennis). De genoten opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

Hexacon Structures BV bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. De lokale wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Hexacon Structures BV. verwijderd.

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Hexacon Structures BV en de met haar in een groep verbonden vennootschappen.

Hexacon Structures BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten of de Algemene Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Op jouw verzoek verwijderen wij je gegevens uit onze database.